Terapi för psykedelisk integration

Vi är legitimerade psykologer med bred kunskap om den nya forskningen på psykedeliska substanser. Vi erbjuder samtalsterapi och stöd för integration av alla typer av psykedeliska upplevelser, och andra upplevelser av icke-ordinära medvetandetillstånd.

Varför behövs terapi för integration av psykedeliska upplevelser? Forskare världen över har återigen börjat intressera sig för psykedeliska substanser (t.ex. LSD, psilocybin) och hur dessa kan användas för att behandla psykiatriska tillstånd som depression och PTSD. Forskningen är fortfarande i ett tidigt skede, men resultat från preliminära studier indikerar att dessa behandlingar kan bli en del av framtidens psykiatri. Vid Karolinska Institutet pågår nu en klinisk studie som undersöker om psilocybin-assisterad terapi kan hjälpa personer med depression. Läs mer i Tidningen Syre. Ansök till att vara med i studien här.

I takt med allt fler vetenskapliga studier, ökar intresset för dessa substanser i samhället i stort. Ayahuasca-ceremonier och mikrodosering blir allt vanligare i Sverige, men det saknas tillförlitlig information. Alla psykedeliska substanser är förknippade med betydande risker, men trots detta väljer många patienter alternativa behandlingsmetoder med psykedelika. Andra söker nyfiket dessa upplevelser med förhoppningar om personlig eller andlig utveckling.

En psykedelisk upplevelse kan ha en kraftfull påverkan på psykologisk utveckling. För att minska riskerna och öka möjligheterna till läkning behöver upplevelsen integreras i personens identitet och förståelse för sig själv. Denna process sker ofta automatiskt, men efter vissa psykedeliska upplevelser finns ett behov av terapi för hjälp med integration. Vårdpersonal har ett ansvar att tillmötesgå detta behov. 

Johan och Filip är legitimerade psykologer som, utöver erfarenhet av konventionell psykoterapi, har fördjupad förståelse av integration av psykedeliska upplevelser. Vi har bred kunskap både om de risker och potentiella terapeutiska effekter som är förknippade med psykedeliska upplevelser. Vi finns i Stockholm och digitalt. Läs mer om hur vi arbetar här.

Läs mer om psykedelisk vetenskap i Psykologtidningen.

Psykedeliska substanser är olagliga i Sverige. Vi bedriver vår verksamhet  inom ramen för svensk lagstiftning. Vi uppmuntrar ingen till att använda dessa substanser och avråder starkt från all form av oansvarigt bruk.